வெள்ளி, 14 ஏப்ரல், 2023

எம் இணையங்களின் பத்ஒன்பதாவது ஆண்டு வாழ்த்துக்கள்.14.04.2023

 

எம் பெருமான் நவற்கிரி கொட்டுவெளி ஸ்ரீ மாணிக்கப்பிள்ளையார்  துணையுடன் எங்கள்  நவற்கிரி.கொம் நிலாவரை .கொம் இணையக்களின்.14-04-2023.இன்று பத்ஒன்பதாவது ஆண்டு நல் வாழ்த்துக்கள் தகவல் களை ஏந்தி வரும் கருத்துக்கள் ஏற்றிட வைத்திடும் பெருமைக்கு உரிய 
நவற்கிரி.நிலாவரை இணையமே வாழ்க நீ வரம்புயர நீர் உயரும் நீ உயர பாடுபடும் பலரது முயற்சியினாலும் இணைய வாசகர்களின் உக்கிவிப்பினாலும் வளர்ந்து வருகின்றது மிகவும் மகிழ்சி இங்கு
 நல்ல கருத்தாய், நாம் சுவைக்க நீ தந்தாய். வாழிய நீ பல்லாண்டு கிராமிய மணமும் எம்மவரின்  நிகழ்வுகளையும் நித்தமும் சுமந்து வந்து.சுவை யான ,,,திடுக்கிடும் செய்திகளையும் உடனுக்கு உடன் தருகின்றது  தந்திடுவீர்
முக்கிய குறிப்பு ```தற் பொழுது இலவச இணைப்பு பிறந்தநாள் திருமணநாள் கழியாட்டு வைபவங்கள் மற்றும் இறப்பு அறிவிப்புக்கள் எதுவாக இருந்தாலும்உடன்
தொடர்புகொள்ளஉங்கள் கிராமத்து இணையங்களை எமக்கு அனுப்பிவைக்கவும்
இங்கு பதிவிடப்படும் ( E M) navatkiri@ hispeed .ch navatkiricom@gmail.com.அல்லது ,,பேஸ்புக்கில் navatkiricom navatkiri ,,,தொடர்புகொள்ளவும் நன்றி,,,
நவற்கிரி ஸ்ரீ மாணிக்கப்பிள்ளையாரின் பக்த்திப்பாடல்{ காணொளி }

இங்குஅழுத்தவும் பெல்லேன்பேர்க் மாதா இணையம்.>>>

Blogger இயக்குவது.