புதன், 28 டிசம்பர், 2022

மக்கள் தொகை சுவிற்சலாந்தில் 9 மிலியனை தொடும் உச்சியில் உள்ளது

சுவிட்சர்லாந்தின் மக்கள்தொகை ஒன்பது மில்லியனைத் தொடும் உச்சியில் உள்ளது என்றும் நாட்டின் எதிர்காலத்தைப் பற்றிய கேள்விகளைத் தூண்ட வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
புத்தாண்டுக்கு முன் அல்லது 2023 இன் தொடக்கத்தில் அடையக்கூடிய அடையாள எண் சில பகுதிகளில் சிவப்பு எச்சரிக்கையாக 
வரவேற்கப்படுகிறது. 
குறைந்த கருவுறுதல் விகிதம் உள்ள ஒரு நாட்டில் (2020 இல் ஒரு பெண்ணுக்கு 1.46 பிறப்புகள்), வளர்ச்சியானது குடியேற்றம் மற்றும் வாழ்நாள் ஆயுளில் இருந்து வருகிறது. எவ்வாறாயினும், சுவிட்சர்லாந்தில்
 யார் வாழ வேண்டும் என்பதில் கவனம் செலுத்துவது நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற மிக முக்கியமான பிரச்சினையை மறைக்கிறது. இது திட்டமிடல் மற்றும் நுகர்வு பற்றி மிகவும் சிக்கலான மற்றும் கோரும் கேள்விகளை எழுப்புகிறது.
2012 முதல், சுவிட்சர்லாந்தில் புலம்பெயர்ந்தோர் எண்ணிக்கை நான்கு சதவீத புள்ளிகளால் 25 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. ஆனால் புலம்பெயர்ந்தோரின் வயது விவரம் காரணமாக, சுவிஸ் தொழிலாளர்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் வெளிநாட்டினர்.
உண்மையில், சுவிஸ் பொருளாதார மாதிரியானது வெளிநாட்டு தொழிலாளர்கள், முக்கியமாக ஐரோப்பிய யூனியன் குடிமக்கள் எளிதில் கிடைப்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது. சுவிட்சர்லாந்துக்கும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கும் இடையே மக்கள் சுதந்திரமாக நடமாடுவது இதற்கு அடிகோலுகிறது.

இங்குஅழுத்தவும் பெல்லேன்பேர்க் மாதா இணையம்.>>>


Blogger இயக்குவது.